Sunday, May 18, 2008

V načela u projektovanju stambene celine (prema profesoru Darku Marušiću)

1 JEDINSTVO PROSTORA STANOVANJA
blok>sklop jedinica>stan/jedinica

"... kuću ne čine zidovi, već ljudi koji koriste prostor."

2 AMBIJENT
Zona javno-ptivatno

3 KONTEKSTUALNOST
Harmonija kuće i okruženja, regionalne osobenosti

"Arhitektura je nadopuna prirode" - Aristotel

4 EVOLUCIJA IDEJA
Današnji trendovi, bioklimatski faktori, ...

5 PROFESIONALNA ETIKA
Odnos kulture, sredine

No comments: