Sunday, May 18, 2008

V načela u projektovanju stambene celine (prema profesoru Darku Marušiću)

1 JEDINSTVO PROSTORA STANOVANJA
blok>sklop jedinica>stan/jedinica

"... kuću ne čine zidovi, već ljudi koji koriste prostor."

2 AMBIJENT
Zona javno-ptivatno

3 KONTEKSTUALNOST
Harmonija kuće i okruženja, regionalne osobenosti

"Arhitektura je nadopuna prirode" - Aristotel

4 EVOLUCIJA IDEJA
Današnji trendovi, bioklimatski faktori, ...

5 PROFESIONALNA ETIKA
Odnos kulture, sredine

Sunday, May 11, 2008

ECO - think...

European Creative Organisation - think green!


We design recyclable, energy efficient, creative, sustainable architecture.

We promote new way of thinking. We suggest using renewable energy, recycleable or/and new materials,...


Saturday, May 10, 2008

lovers bird's house = kućica za zaljubljene ptičice

Lokacija: Beograd, Srbija
Tema: Cafee
Zadatak: Rekonstrukcija i dogradnja.
Koncept: Sačuvati postojeće zidove u prihvatljivoj formi i ugraditi novi objekat koji će jasno biti drugačiji od postojećeg. Znak u prostoru, novi marker grada, na obodu gradske šume emituje poruku, svetlom i senkama koje se kreću unutar prostora, mesto za zaljubljene postaje novi vidikovac, sa pogledom na reku.

Zabava kao edukacija ili degradacija uma?

- slika i zvuk, uticaj na emocije

- zagađenost bukom sledi zagađenje uma

- tri elementarne boje red, green i blue

- Novi muzej medija poziva vas, emituje poruku, na izrazito javnom mestu

- ideja novog muzeja koji podstiče kulturnu dekontaminaciju, emitoavanje,...

Metodologija projektovanja

definicija lokacije > brainstorming
analiza svih uslova
zaključak lokacije > program > mogućnosti
ispitivanje,uticaji, mogućnosti,... > skice,koncept,...
eksperimentalno ispitivanje
provera kroz model
provera kroz crtež
provera kroz 3D model
crtež razrada
model razrada
rešenje